تدوین سند چشم انداز 20 ساله و برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد

همشهری عزیز، سلام
این پرسشنامه به منظور دریافت پیشنهادات شما در خصوص تدوین سند چشم انداز 20 ساله و برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری بجنورد طراحی شده است. لطفا با پاسخگویی صبورانه خود، ما را در رفع کاستی های موجود و بهبود خدمات شهری یاری نمایید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم.

1- مشخصات فردی خود را در صورت تمایل وارد کنید. (سال تولد، جنسیت، میزان تحصیلات، محل تولد)
تصویر کپچا

در صورت ناخوانا بودن، روی تصویر کلیک کنید.